zpět na naše služby

Polní zkoušky

Realizujeme polní geotechnické kontrolní zkoušky, zahrnující zejména měření míry zhutnění a únosnosti základových půd, násypů, liniových dopravních i hydrotechnických staveb.

Měření míry zhutnění a únosnosti základových půd, násypů, liniových dopravních i hydrotechnických staveb, stabilizací, recyklačních materiálů provádíme několika způsoby (přímé i nepřímé metody):

· Stanovení deformačního modulu podloží a podkladních vrstev statickou zatěžovací zkouškou pro pozemní, silniční i železniční stavby (dle předpisu S4) používané průměry zatěžovací desky 300, 357, 500, 800, a 1000 mm. | dle ČSN 72 1006 a 736190

· Stanovení deformačního modulu pomocí rázové zatěžovací zkoušky | ČSN 73 61 92

· Měření objemové hmotnosti v terénu. Stanovení objemové hmotnosti zemin. Laboratorní a polní metody | dle ČSN 72 1010

· Měření nerovnosti povrchu vozovek latí a planografem