zpět na naše služby

Presiometrické zkoušky

Presiometrické měření je jednou z metod geotechnického průzkumu, která umožňuje zkoušení vlastností zemin a hornin přímo v „in situ“, kde na základě sondou aplikovaného radiálního tlaku na stěny maloprofilového vrtu a měření objemových změn lze posuzovat závislost tlak – deformace.

Presiometrické zkoušky (dle ČSN ISO 22476-4)

Presiometrické měření je jednou z metod geotechnického průzkumu, která umožňuje zkoušení vlastností zemin a hornin přímo v „in situ“, kde na základě sondou aplikovaného radiálního tlaku na stěny maloprofilového vrtu a měření objemových změn lze posuzovat závislost tlak – deformace.  Z takto získaných výsledků měření lze určit základní mechanické vlastnosti:

Vybavení:

Zkoušky provádíme presiometrem typu Ménard od francouzské společnosti APAGEO

Poznámky k realizaci:

Vhodnost použití: Zkoušky se provádí v nepažené části vrtu, která musí být stabiliní, aby bylo možné spustit sondu a provést měření. Vhodnou základovou půdou pro použití tohoto typu presiometrické zkoušky převážně bývají: