zpět na naše služby

Vrtné a průzkumné práce

Pro potřeby hydrogeologie, inženýrské, sanační a ložiskové geologie provádíme vlastní technikou vrty, penetrační a kopané sondy, a to i v hůře dostupných místech

Úsek průzkumných prací provádí terénní práce v oboru inženýrské geologie, sanační geologie a hydrogeologie, a to zejména:

· Vrtné práce

· Penetrační zkoušky

· Kopané sondy

· Vystrojování vrtů, apod.

Vrtné práce:

· Technologiíe rotačního vrtání jádrově, šapou nebo šnekem

· Průměry vrtů 76 až 300 mm, hloubka až 45 m

· Možnost pažení vrtů manipulační kolonou pažnic

· Odběry vzorků neporušených, technologických i porušených

· Vystrojování vrtů (pozorovací HG vrty, studny, inklinometrické vrty, apod.)

Nabízíme i průzkumné práce ve stísněných podmínkách (úzké a nízké vjezdy) pomocí lehké vrtné soupravy na pásovém podvozku, nebo penetrační soupravy.

Hlavními výhodami jsou:

· Minimální škody

· Nižší cenové náklady

· Práce v hůře dostupných místech

· Možnost vrtání pod elektrickou trakcí v kolejišti