Aktuální projekty

PROGRAM  Centra kompetence

Projekt TE 01020168 Centra pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu. Trvání projektu 2013 - 2019.