Blansko, Synthon – Opěrné stěny

Název zakázky:          Blansko, Synthon – Opěrné stěny

Místo zakázky:           Blansko, Jihomoravský kraj, Česká republika

Rok realizace:             r. 2017

Objednatel:                  DOLP stavební společnost s.r.o.

Rozsah činnosti:        Inženýrsko – geologický průzkum pro realizaci opěrných zdí v areálu Synthon

Popis zakázky:           Provedení IG a vsakovacích vrtů, odběr a laboratorní zpracování vzorků zemin a vody, provedení vsakovacích zkoušek, zhodnocení IG                                           a HG poměrů.