II/128 Lukavec

Název zakázky:          II/128 Lukavec

Místo zakázky:           Lukavec – Pacov, kraj Vysočina, Česká republika

Rok realizace:             r. 2017

Objednatel:                  PUDIS a.s.

Rozsah činnosti:        Podrobný inženýrsko - geologický průzkum.

Popis zakázky:           Provedení IG vrtů, laboratorních zkoušek zemin a vody, korozní průzkum.