Prostějov – Letecká kasárna – ekologizace vytápění

Název zakázky:          Prostějov – Letecká kasárna – ekologizace vytápění

Místo zakázky:           Prostějov

Rok realizace:             r. 2018

Objednatel:                 COPLAN Projekt s.r.o.

Rozsah činnosti:       Inženýrsko – geologický průzkum pro založení centrální kotelny a menších staveb a dále zjištění vsakovacích schopností                                                                horninového prostředí v místech navržených vsakovacích jezírek

Popis zakázky:          Provedení IG a vsakovacích vrtů, odběr a laboratorní zpracování vzorků zemin a vody, provedení vsakovacích zkoušek, zhodnocení IG a                                         HG poměrů, návrh úpravy zeminy pod podlahou haly, posouzení vsakování