VOLKSWAGEN Werk in Bratislava, Slovakia, Neubau Logistichalle LOZ III

Název zakázky:          VOLKSWAGEN Werk in Bratislava, Slovakia, Neubau Logistichalle LOZ III

Místo zakázky:           Bratislava, Slovenská republika

Rok realizace:             r. 2016

Objednatel:                 BAUGRUND DRESDEN Ingenierurgesellschaft mbH

Rozsah činnosti:       Inženýrsko - geologický průzkum.

Popis zakázky:          Provedení IG vrtů, vsakovací zkoušky, statických penetrací, laboratorních zkoušek zemin a vody, geofyziální průzkum.