Návrh a posouzení geotechnických konstrukcí

Provádíme statické návrhy a posouzení následujících geotechnických konstrukcí. Vypracování pro všechny stupně projektových dokumentací....

Z následujícího výčtu si udělejte představu jak široké spektrum prací Vám dokážeme nabídnout. 

Násypy

 • sedání
 • stabilita
 • sanace podloží
 • urychlení konsolidace
 • vyztužení

Zářezy

 • stabilita
 • odvodnění
 • sanace

Pažení

kotvené/nekotvené

 • štětovnice
 • zápory
 • podzemní stěny

Opěrné konstrukce

 • tížné zdi
 • úhlové zdi
 • gabiony
 • hřebíkování
 • pilotové zdi
 • mikropilotové zdi
 • vyztužené zemní konstrukce

Zakládání

 • piloty
 • mikropiloty
 • plošné zakládání
 • štěrkové pilíře
 • injektáže
 • návrh podkladních vrstev pod podlahovou desku